Portal_background_image

در راستاي وعده استاندار مركزي مبني بر استفاده از توان بانوان در پستهاي مديريتي ،سركار خانم زهرا كسايي پور به عنوان سرپرست اداره كل اداري ومالي استانداري مركزي منصوب شد


دریافت فایل پیوست

جهت دریافت فایل ضمیمه از این قسمت اقدام نمایید

مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها