1399/07/24 21:09
با حضور مديركل امور اداري ومالي
جلسه كار گروه امنيت راهبردي و فناوري اطلاعات
جلسه کار گروه امنیت راهبردی و فناوری اطلاعات

جلسه کار گروه امنیت راهبردی و فناوری اطلاعات به ریاست زهرا آخانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و با حضور مدیران کل حراست و امور اداری و مالی و مدیر فناوری اطلاعات  و کارشناسان مرتبط با جلسه مذکور در سالن جلسات پروین اعتصامی معاونت توسعه  برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved