1399/08/29 22:25
با حضور مديركل امور اداري ومالي
جلسه شوراي فرهنگي استانداري مركزي
جلسه شورای فرهنگی استانداری مرکزی

با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی به همراه آخانی معاون توسعه مدیریت و منابع، جلسه شورای فرهنگی در سالن جلسات برگزار گردید.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved